NVJ over: Transparantie

vrijdag 23 december 2011

Transparantie had het Woord van het Jaar moeten zijn als dat niet al Tuigdorp was geworden – en als Transparantie niet al bestaan had. Toch: woord van het jaar, omdat transparantie het begrip is waar het ook dit jaar aan heeft ontbroken. Of het nou ging om openheid over de toestand van de Euro, de benoeming van Donner als vice-president van de Raad van State of de ijsbeertjes in Frozen Planet: gebrek aan openheid hebben zij met elkaar gemeen.

Wat dat laatste betreft: mij maakt het persoonlijk niks uit dat er voor die ijsbeertjes gefilmd is in een dierentuin. Waren ze in het wild gefilmd dan waren ze NIET gefilmd of ze waren door hun moeder opgegeten, dus beter zo dan anders. Alleen: ik had het vooraf willen weten. Dan had ik geweten dat die ijsberenkraamkamer zorgvuldig voor die bevalling was ingericht en niet toevallig door filmers ontdekt. Mijn verwondering was er niet minder van geworden.

Openheid is ook iets waar de sectie Freelance van de NVJ zich voor komend jaar op wil richten. We doen veel, maar sommige leden klagen dat ze niet weten WAT we doen. Leden kaarten problemen aan, maar horen daarna niet meer wat ermee gebeurt.
Goed dat die leden zich hebben gemeld, zij zorgen ervoor dat we onze werkwijze kunnen verbeteren. Onze nieuwe secretaris Rosa Garcia Lopez gaat met nieuwe energie aan de slag, om alle onderwerpen die door de leden via de website worden aangejaagd van een open en transparant vervolg te voorzien.

We beginnen met de wurgcontracten en de nieuwe auteurscontractenrecht. We hebben freelancers opgeroepen inzicht te geven in de contracten die ze krijgen voorgelegd. Alles wat daaruit volgt, de contacten met de uitgevers, met de Tweede Kamer, met de zusterorganisaties, een onderzoek naar eenzijdige contracten van andere mediaorganisaties: het komt in alle openheid op de website te staan.

Elke maand gaan we melden wat we hebben gedaan, wat het resultaat is en wat de eventuele vervolgstappen zijn, zodat freelancers weten wat hun sectie doet. Er is ook geen enkele reden dat geheim te houden, integendeel: wij nodigen juist alle freelancers uit in onze kraamkamer: onderhandelingen over tarieven, verbetering van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, het mag gezien en gehoord worden.

Transparantie dus, dat is vast ons Woord van het Jaar 2012. Dat Tuigdorp is geen blijvertje.

Margriet Vroomans, voorzitter sectie Freelance