NVJ pleit bij minister voor behoud ‘Blauw’

maandag 1 juli 2013

Het magazine Blauw, vakblad voor politiemedewerkers van de Nationale Politie, wordt mogelijk per 1 januari 2014 stopgezet. De NVJ veroordeelt dit voornemen en wijst net als Politievakbond ANPV per brief de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, en de korpschef van de Nationale Politie, Gerard Bouman, op de grote waarde van het blad. Daarnaast signaleert de NVJ de zorgelijke ontwikkeling dat steeds meer onafhankelijke vaktijdschriften bij overheden en semi-overheden, c.q. verenigingsbladen, worden stopgezet. Dit soort vakinhoudelijke en onafhankelijke uitgaven houden organisaties juist scherp, aldus de NVJ.

Het politievakblad Blauw is een uitgave van de Politieacademie in opdracht van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en in samenwerking met de Raad van Hoofdcommissarissen, en wordt in een oplage van 30.000 exemplaren 24 keer per jaar verspreid. In het kader van een herschikking van uitgaven bestaat het voornemen om het uitbrengen van Blauw te staken per 1 januari 2014.

De NVJ schrijft in haar brief dat vaktijdschriften die in onafhankelijkheid gemaakt worden een bijzondere meerwaarde hebben: “Zij zorgen ervoor dat zaken, die in een sector of beroepsgroep spelen, gesignaleerd worden en bespreekbaar worden. Ze binden daarmee een beroepsgroep op inhoud. Een complexe organisatie zoals de Nationale Politie, die midden in een intensief veranderingsproces staat, heeft er groot belang bij om een partij te hebben die hen van binnenuit kritisch volgt. Objectief en onafhankelijk. Dat kan soms erg lastig zijn, maar is op de lange duur vooral waardevol. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een publieke organisatie en houdt de Nationale Politie scherp op haar beleid.”