NVJ Plus+: Meer aandacht voor werkende oudere journalist

donderdag 20 maart 2014

De NVJ-sectie Plus+ gaat meer aandacht besteden aan de werkende oudere journalist. Zo zal er meer aandacht komen voor onderwerpen als bedrijfsvoering, tarieven en moderne communicatietechnieken. De sectie Plus+ zal hierbij  nauw samenwerken met NVJ Academy, NVJ Zelfstandigen en NVJ Vers in de Pers (ViP). Tijdens de komende Grote Zelfstandigendag in juni zal een workshop worden gegeven die aanhaakt bij de specifieke wensen van oudere freelancers. Dit is te lezen in het jaarverslag 2013 van de sectie. Sectie Plus+ houdt op vrijdag 18 april haar jaarvergadering in Rotterdam.

Uit een in 2013 gehouden ledenenquête is gebleken dat het idee dat vooral niet-werkende, gepensioneerde journalisten verenigd zijn in de sectie, achterhaald is. Een groot aantal leden is nog werkzaam als freelancer. Dit gebeurt soms uit vrije wil – journalist voor het leven – maar dikwijls is er sprake van noodzaak.

Omdat steeds vaker oudere journalisten instromen op de freelancersmarkt, zal de positie van de nog werkende oudere journalisten centraler in de activiteiten van de sectie Plus+ komen te staan. Zo zal er meer aandacht komen voor onderwerpen als bedrijfsvoering, tarieven en moderne communicatietechnieken. De sectie Plus+ zal bij deze ontwikkeling nauw samenwerken met NVJ Academy, NVJ Zelfstandigen en NVJ Vers in de Pers (ViP).

Op de volgende Grote Freelancersdag  (juni 2014) zal meer aandacht worden besteed aan de oudere freelancer. Minimaal twee 55+-ers verzorgen een workshop die aanhaakt bij specifieke kansen, vragen en problemen van oudere freelancers.