NVJ praat over leeftijdsbewust personeelsbeleid

dinsdag 7 oktober 2008

De NVJ bezoekt deze maand de verschillende tijdschriftuitgeverijen om het Project Leeftijdsbewust Personeelsbeleid te bespreken. Het project komt voort uit de CAO-afspraak waarin staat dat bedrijven worden ondersteund bij de invoering van leeftijdsfasegericht personeelsbeleid. Werknemers kunnen zelf checken hoe het gesteld is met hun loopbaan.

Het Project Stimulering Leeftijdsbewust Personeelsbeleid in de Uitgeverijsector komt voort uit de afspraak die in de verschillende tijdschrift-CAO’s is gemaakt. De CAO-partijen zijn daarin overeengekomen dat bedrijven worden ondersteund bij de invoering van leeftijdsfasegericht personeelsbeleid. Bij dit beleid houden bedrijven rekening met een personeelsbestand dat bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen met elk hun eigen wensen en behoeften. Er zijn verschillen in persoonlijke en economische omstandigheden, in ambitie en loopbaan. Wensen over arbeidsvoorwaarden, werktijden of persoonlijke ontwikkeling kunnen daardoor sterk uiteenlopen. Het project richt zich niet alleen op werkgevers maar ook op werknemers. Zo zijn er enkele instrumenten ontwikkeld die de werknemer helpt bij het nadenken over de eigen loopbaan, zoals een snelle meetlat (quickscan) en een vragenlijst loopbaancompetenties. ‘De quickscan en vragenlijst geven op een laagdrempelige manier aan waar je staat in je loopbaan’, zegt NVJ-secretaris Yvonne Dankfort. ‘We vinden dergelijke instrumenten belangrijk om mensen bewuster te maken van hun eigen employability en arbeidsmarktpositie.’

Dankfort bezoekt deze maand verschillende uitgeverijen om met ondernemingsraden, redactieraden en P&O-functionarissen het Project Stimulering Leeftijdsbewust Personeelsbeleid in de Uitgeverijsector te bespreken. In november zullen de ervaringen en conclusies van die bijeenkomsten worden samengevat.