NVJ naar rechter over sleepnetwet Wiv

woensdag 12 juli 2017

De nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) is ondanks de forse kritiek van onder andere de NVJ de Eerste Kamer gepasseerd. De wet geeft inlichtingendiensten de bevoegdheid massaal kabelgebonden telecommunicatie te onderscheppen. De NVJ bereidt met andere partijen een gang naar de rechter voor.

Het grootste bezwaar van de NVJ tegen deze nieuwe wet is het niet meer voldoende kunnen beschermen van hun journalistieke bronnen. Journalisten hebben anonieme bronnen nodig om misstanden boven water te halen, die spelen bij bijvoorbeeld Justitie, politie en veiligheidsdiensten. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat de veiligheid en anonimiteit van deze bronnen niet meer gegarandeerd worden, omdat er in computers en telefoons van journalisten kan worden gekeken. Hierdoor  staat een belangrijke manier waarop journalisten hun verhalen naar buiten kunnen krijgen en hun controlerende rol kunnen vervullen ernstig onder druk, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning. ‘Wij denken dat dat in strijd is met het Europese recht en zijn van plan om deze wet te laten toetsen bij een rechter.’ De NVJ zal daarom een bodemprocedure starten tegen de Nederlandse Staat vanwege deze wet.

Eerder al stelde de NVJ samen met Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Stichting Platform Bescherming Burgerrechten en Stichting Privacy First al dat als de Wiv ongewijzigd door de Eerste Kamer wordt aangenomen, die wet een schending zal inhouden van het recht op privacy, het recht op vrijheid van meningsuiting en als onderdeel daarvan het recht om vertrouwelijk te communiceren, het recht op een eerlijk proces en het recht op effectieve rechtsbescherming. Daarom zal de NVJ nu een bodemprocedure starten tegen de Nederlandse Staat vanwege deze wet. 

Zie ook de onderstaande korte video waarin Thomas Bruning uitlegt waarom de NVJ deze wet gaat laten toetsen door een rechter.