NVJ steunt redactie HMC

dinsdag 22 september 2015

De dagbladredactie van Holland Media Combinatie is in een conflict met de directie van HMC verwikkeld. De redactie vreest dat de directie haar invloed op de hoofdredactie wil vergroten en dat de door de directie voorgestane reorganisatie de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie zal aantasten. Pogingen van partijen om hun meningsverschil in goed overleg op te lossen zijn deze zomer gestrand en de redactieraad heeft nu de ongebruikelijke stap genomen om het geschil voor te leggen aan de rechter. De NVJ steunt de dagbladredactie van HMC in haar standpunt.

Holland Media Combinatie is een dochter Telegraaf Media Groep (TMG). De onderneming geeft onder meer Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, De Gooi- en Eemlander, Leidsch Dagblad en IJmuider Courant uit. Deze kranten vormen nu organisatorisch een eenheid, met één hoofdredacteur en daaronder adjuncten. Er is ook één redactieraad en er is één plenaire redactievergadering.

Redactiestatuut

De directie wil nu bijna iedere titel een eigen hoofdredacteur geven en daar vervolgens rechtstreeks zaken mee kunnen doen. Volgens de redactieraad is dat niet alleen ongewenst maar ook in strijd met letter en geest van het redactiestatuut. De directie bestrijdt dat.

De NVJ benadrukt dat de onafhankelijkheid van redacties een groot goed is. Dagbladjournalisten hebben, gezien hun maatschappelijke taak, via het redactiestatuut een bijzondere positie. Het statuut garandeert de onafhankelijkheid van de journalist binnen een commerciële onderneming en geeft daarvoor ook de kaders en uitgangspunten.

Algemeen secretaris Thomas Bruning wijst er op dat hij er in een eerdere brief aan de directie van HMC al op heeft gewezen dat het voor de NVJ evident is dat de tekst van het huidige redactiestatuut op diverse plaatsen zou moeten worden aangepast om de bedoelde organisatorische wijzigingen mogelijk te maken. 'En aanpassing van een statuut kan alleen in overleg tussen alle betrokken partijen.'

De directie van HMC hamert er steeds op dat de plannen wel degelijk binnen het geldende redactiestatuut passen. Met de redactieraad van de dagbladredactie waagt Bruning dat namens de NVJ te betwijfelen.