NVJ vraagt input leden Reed Business

woensdag 3 november 2010

De NVJ houdt maandag 8 november een ledenbijeenkomst bij Reed Business. Aanleiding is de aangekondigde herstructurering van de redacties van de redactionele groepen Land- & Tuinbouw, Food & Horeca en Logistiek & Mobiliteit. Hierbij zullen 15 van de 150 redactionele banen worden geschrapt. Dinsdag 9 november volgt een gesprek met de directie.

De NVJ ontving in de afgelopen week veel reacties van redacteuren uit Doetinchem. De inhoud van deze reacties verschilt van elkaar omdat de herstructurering in de clusters of van titels verschillend van aard zijn.

Voorafgaand aan de ledenbijeenkomst maandag vraagt de NVJ aan haar leden bij Reed Busines om vragen, reacties en opmerkingen over de adviesaanvragen in het kader van Future Proof III naar de vereniging te sturen. De NVJ zal met deze vertrouwelijke informatie zorgvuldig omgaan. Een peiling vooraf aan de ledenbijeenkomst acht de NVJ van groot belang als voorbereiding op het gesprek dat de NVJ dinsdag 9 november heeft met de directie.

Leden werkzaam bij Reed Business kunnen hun reacties voor maandag 8 november sturen naar: tijdschriften@nvj.nl