NVJ wil opheldering ANP over opzegtermijnen

dinsdag 15 december 2015

De NVJ wil dat het ANP helderheid verschaft over het aantal zelfstandigen dat met ingang van 1 januari geen opdrachten meer krijgt. Ook roept de NVJ het ANP op om correct met alle medewerkers om te gaan, zoals een fatsoenlijke opzegtermijn. Daarnaast mag ‘goedkoop’ werk niet door nog ‘goedkoper’ werk worden vervangen, aldus NVJ. Afgelopen week maakte het ANP bekend af te willen van haar flexibele schil, die voornamelijk bestaat uit zelfstandige journalisten. Begin december zijn sommige zelfstandige journalisten geïnformeerd dat ze met ingang van 1 januari geen werk of opdrachten meer krijgen. Anderen zitten nog steeds in onzekerheid. De NVJ wil deze week nog een gesprek met ANP.

In de brief die de NVJ dinsdag naar ANP heeft gestuurd roept zij het ANP op om helderheid te verschaffen over:

  • het aantal zelfstandigen dat met ingang van 1 januari geen opdrachten meer krijgt
  • het aantal payrollers dat met ingang van 1 januari geen werk meer krijgt
  • het aantal zelfstandigen en payrollers dat is geïnformeerd
  • het aantal zelfstandigen en payrollers dat nog wel kan blijven werken; op hoeveel werk zij kunnen rekenen en voor hoe lang
  • of Novum-medewerkers het werk van de zelfstandigen en payrollers gaan overnemen, en zo ja, op basis van welke arbeidsvoorwaarden.

Fatsoenlijke opzegtermijn

De NVJ roept het ANP bovendien op om fatsoenlijk met alle medewerkers om te gaan. Dit betekent met een fatsoenlijke opzegtermijn met inachtneming van het aantal jaren dat zelfstandigen voor het ANP hebben gewerkt. Daarnaast mag ‘goedkoop’ werk niet door nog ‘goedkoper’ werk worden vervangen. 

Zwaarste diensten

Veel zelfstandigen werken al jarenlang bij het ANP, sommigen zelfs langer dan tien jaar en vaak fulltime op de redactie. Zij hebben hun hart en ziel aan het ANP verpand in de hoop dat zij ooit nog een vast dienstverband zouden krijgen of een hoger tarief. Dit is hen ook jarenlang voorgehouden. Ook de komende feestdagen zijn het deze zelfstandigen die de zwaarste diensten draaien. Deze zelfstandigen vormen het kloppend hart van het ANP. Zelfstandigen zijn mensen van vlees en bloed, zij hebben gevoelens en willen net zoals iedereen een menswaardig bestaan opbouwen. Het geeft geen pas om ze als oud vuil te behandelen (of om ze af te doen als ‘oproepkrachten’), het doet geen recht aan hun jarenlange inzet voor het ANP.  

Collectieve tegemoetkoming

Naast humanitaire overwegingen zijn er ook juridische overwegingen om een collectieve tegemoetkoming met de NVJ af te spreken zodat deze wellicht op individueel niveau voldoende is om een schikking te bereiken.  Het opzeggen van een duurovereenkomst van de een op de andere dag veroorzaakt (inkomens) schade. Medewerkers zouden een redelijke termijn moeten krijgen om vervangende inkomsten te verwerven. Sommige zelfstandigen zijn al ingeroosterd voor januari. Het niet nakomen van die afspraak veroorzaakt (inkomens)schade. Bij sommigen zou sprake kunnen zijn van een verkapt dienstverband, met alle gevolgen van dien.

V-Ventures

V-Ventures, de investeringstak van de Vereniging Veronica en eigenaar van het ANP staat voor goede journalistiek en fatsoenlijk personeelsbeleid. Het maken van afspraken voor de nu getroffenen lijkt de NVJ niet meer dan redelijk. Hierdoor zouden zij in staat zijn om een periode van enkele maanden te overbruggen om hun zelfstandige praktijk verder uit te bouwen of in geval van de payrollers om ander werk te vinden.  

De NVJ wil deze week een gesprek met het ANP. De inzet van het overleg is het maken van afspraken over opzegtermijnen voor zelfstandigen en daar waar mogelijk behoud van werk. Verder verwacht de NVJ nakoming van afspraken over honorering van werknemers binnen ANP.