NVJ/NVF: Behoud van zelfstandigenaftrek

woensdag 26 juni 2013

NVJ-secretaris Rosa García López vindt dat de zelfstandigenaftrek (€ 7.280,- per jaar) sterk de koopkracht en werkgelegenheid van freelance (foto)journalisten beïnvloedt en daarom behouden dient te blijven. Om behoud van de zelfstandigenaftrek te borgen zal de NVJ/NVF de komende maanden sterk lobby voeren. Daarnaast sluit de NVJ/NVF aan bij het onderzoek van FNV KIEM en Kunsten’92, dat de gevolgen van afschaffing van de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers goed in beeld probeert te krijgen.

De commissie Van Dijkhuizen die woensdag 19 juni haar eindrapport herziening van het belastingstelsel presenteerde, houdt vast aan de afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Het argument dat Van Dijkhuizen gebruikt, is dat het verschil in belastingdruk met werknemers verkleind moet worden. ‘Van Dijkhuizen gaat hier volledig voorbij aan de aanmerkelijke hogere risico’s van zelfstandigen. Zzp’ers kennen bijvoorbeeld geen loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheidsuitkering en kunnen evenmin een beroep doen op een WW-uitkering. Zij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Tegenover deze risico’s moet een fiscaal voordeel blijven bestaan’, aldus García López.