Omroepen zetten programmastatuut NPO op agenda

donderdag 17 maart 2016

De publieke omroepen onderschrijven de wens van de NVJ om te komen tot een programmastatuut bij de NPO en zal het onderwerp op de agenda zetten. Die toezegging deden de omroepdirecties bij monde van BNN-Vara directeur Gerard Timmer en zijn NOS collega Jan de Jong aan de NVJ. 

Het gesprek van een NVJ-delegatie met beide omroepdirecteuren volgde op een ontmoeting in januari van de NVJ met NPO-bestuurders Henk Hagoort en Shula Rijxman. De gespreksonderwerpen waren min of meer identiek. Hoe zorgen we ervoor dat de journalistieke onafhankelijkheid van programmakers overeind blijft in het krachtenspel tussen NPO en omroepen? En wat zijn de gevolgen van meer sturingsmacht van de NPO voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de Publieke omroep en hoe gaan we om met de toenemende flexibilisering.

NVJ pleitte voor invoering programmastatuut

Rond de behandeling van de Mediawet in de Eerste Kamer pleitte de NVJ voor invoering van een programmastatuut bij de NPO om onder meer de besluitvorming over het wel of niet maken van programma’s transparanter te maken. Staatssecretaris Sander Dekker heeft – na aandrang van de Eerste Kamer - toegezegd het programmastatuut op te nemen in de prestatieovereenkomst met de NPO en hen gevraagd dat nader uit te werken. 

Op eigen agenda van de omroepen

Omdat zo’n statuut juist ook de programmamakers van de omroepen raakt, willen de omroepen het onderwerp nu op de eigen agenda zetten. Voor Timmers en De Jong zijn de bestaande redactiestatuten en de brief van diverse omroepen aan de Eerste Kamer van 28 februari  de leidraad. In de brief worden de bestaande taakverdeling en verantwoordelijkheden bij de inhoud van programma’s tussen omroepen en NPO herbevestigd.

Effect werkgelegenheid programmamakers

Door het zogenaamde ‘kort cyclisch programmeren’ moeten de omroepen veel vaker dan voorheen hun programma’s bij de NPO pitchen en hebben ze veel minder garanties op financiering van hun programma’s.  Het effect hiervan op de werkgelegenheid van programmamakers – toename van flexcontracten –  is al langer een zorg voor de NVJ, ook aan de cao-tafel. Met de vorig jaar ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz) die het aantal tijdelijke contracten maximaliseert, is het allemaal nog wat ingewikkelder geworden. In dat kader maakte Gerard Timmer melding van een interessant experiment bij BNN-Vara, namelijk het rouleren van personeel over verschillende programma’s .

Uiteraard zal de NVJ beide ontwikkelingen met meer dan grote aandacht volgen. Met de omroepen is in elk geval afgesproken om elkaar voortaan twee keer per jaar bij te praten.