Onderhandelingen cao RTL van start

woensdag 8 september 2021

De NVJ hervat met RTL de onderhandelingen omtrent de nieuwe cao. De gesprekken lagen door diverse oorzaken een tijd stil. Secretaris Omroep bij de NVJ Wais Shirbaz voert de gesprekken en vertelt: “De toekomst van de cao van RTL Nieuws is nog nooit zo onzeker geweest als nu. We zijn nog steeds in gesprek met de directie en hopen op een voor beide partijen acceptabele uitkomst. Het gaat op dit moment, financieel gezien, goed met RTL Nederland en de vooruitzichten zijn ook goed.”

 

De NVJ zet zich in voor een goede cao met structurele loonsverhoging voor de werknemers en betere werkvoorwaarden voor zzp’ers. Uit de reactie van de RTL directie blijkt dat zij de huidige cao op een aantal belangrijke onderdelen willen aanpassen. Deze aanpassingen zullen volgens de NVJ in financiële zin grote negatieve gevolgen hebben voor de werknemers.

Freelancers
Freelance redacteuren leveren een onmisbare bijdrage voor de dagelijkse programmering van onder andere RTL Nieuws. Het lijkt de NVJ daarom redelijk om te verwachten dat ook deze collega’s een billijk tarief krijgen voor hun werkzaamheden en een minimumtarief wordt gehanteerd.
De NVJ ziet graag dat naar voorbeeld van de Fair Practice Code bij de Publieke Omroepen er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Mandaat
De NVJ heeft haar achterban bij RTL gevraagd om de onderhandelingen te steunen. Shirbaz: “Wij hebben goed contact met de werknemers en zzp’ers van RTL Nieuws en een groot mandaat. Namens hen voeren wij de onderhandelingen.”
De hoofdpunten van de cao onderhandelingen zijn de loonontwikkeling, de onafhankelijke positie van RTL Nieuws, het behouden van een sociaal plan bij reorganisatie en een Fair Practice Code voor Freelancers.

Vertraging
De cao-gesprekken waren in eerste instantie on hold gezet, omdat RTL Nieuws in een aparte B.V. werd geplaatst. De Ondernemingsraad moest hier eerst een adviesprocedure voor doorlopen. Vervolgens vormden de fusie van RTL met Talpa, de aanslag op Peter. R. de Vries en bedreigingen jegens RTL Boulevard een belangrijke rol waardoor de gesprekken tijdelijk gestaakt werden.

Beide partijen zijn van mening dat de komende tijd de gesprekken weer hervat kunnen worden.