Onderhandelingen SBK Sanoma

woensdag 28 januari 2009

De NVJ en Sanoma praten maandag 2 februari verder over een nieuw sociaal beleidskader (SBK). Het huidige is per 1 januari afgelopen. Gesprekspunten tijdens de onderhandelingen zijn ondermeer de herplaatsingstermijnen, vertrekregelingen en begeleiding van werk naar werk.

Sanoma wil dat de herplaatsingstermijnen worden verkort, maar stelt daar wel een betere vertrekregeling tegenover, alsook een betere begeleiding van werk naar werk. Een gevoelig onderwerp is de vrijstelling van werk tijdens de herplaatsingsfase. NVJ-secretaris Yvonne Dankfort: ‘Wij vinden het belangrijk dat als mensen in de fase zitten van werk naar werk, door een extern bureau worden begeleid en solliciteren, dat er sprake moet zijn van vrijstelling van werk. Sanoma wil mensen wel werk laten verrichten, bijvoorbeeld als tijdelijk vervanger. Het initiatief om wel te werken tijdens de fase van werk naar werk moet echter bij de werknemer liggen, het mag geen verplichting zijn.’