Onderhandelingen sociaal plan De Pers

maandag 19 maart 2012

De NVJ ondersteunt het initiatief van de directie van dagblad De Pers om een digitale doorstart te onderzoeken. Een belangrijk deel van de redactionele banen zou in een dergelijk scenario behouden kunnen blijven. Op dit moment worden gesprekken gevoerd over mogelijke financiering. Ondertussen wordt ook onderhandeld over een sociaal plan bij De Pers.

De NVJ zet in op behoorlijke opzegtermijnen en ontslagvergoedingen, juist ook omdat de redactie geconfronteerd is met een zeer abrupt besluit tot stopzetting van de krant. Het sociaal plan zal ook voorzien in een zogenaamde “doorstartafspraak”, die van toepassing zal zijn voor de medewerkers die mee kunnen naar de nieuwe organisatie, indien er daadwerkelijk sprake is van een doorstart.