Onderzoek naar freelance tarieven en impact afschaffing zelfstandigenaftrek

vrijdag 19 juli 2013

De NVJ, NVF, FLA (Freelancers Associatie) en FF (Fotografen Federatie) laten onderzoeken hoe de freelance tarieven van journalisten en fotografen zich de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld. Het onderzoek is een herhaling van een onderzoek uit 2004 ‘Een ongewis bestaan: De beroepspraktijk van schrijvende freelance journalisten in Nederland’. Het onderzoek staat wederom onder leiding van senior-onderzoeker Teunis IJdens (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).

Anders dan tien jaar geleden ligt de focus van het onderzoek vooral op de ontwikkeling van de tarieven. Daarnaast wordt er ook naar de gevolgen voor de beroepsuitoefening gevraagd als de tarieven blijven dalen en de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft.

Een groot deel van de Tweede Kamer zegt op te komen voor de belangen van zzp’ers en oog te hebben voor grote inkomenseffecten. Tegelijkertijd is het kabinet voor afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Door inzichtelijk te maken wat de inkomenseffecten zijn voor freelancers hopen de beroepsorganisaties dat de Tweede Kamer woord houdt en opkomt voor de belangen van zzp’ers.

Freelance journalisten en fotografen worden opgeroepen om medio augustus de enquête in te vullen.