Oproep ervaringen met invoering loongebouw VAK

vrijdag 17 februari 2012

In de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten is afgesproken dat de nieuwe functiewaarderings- en indelingsystematiek met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2011. De NVJ is benieuwd hoe het proces van de functie-indelingen verloopt en roept daarom haar leden op te reageren. Aanleiding voor de oproep zijn signalen over onjuiste functie-indelingen.

‘We krijgen reacties binnen van mensen waaruit we de indruk krijgen dat de indelingen niet helemaal zuiver verlopen,’ zegt Yvonne Dankfort, tijdschriftsecretaris van de NVJ. ‘Het probleem is echter dat veel medewerkers dit nauwelijks in de gaten hebben, omdat de salarissen dermate zijn opgetrokken dat zij er niet op achteruit zijn gegaan. Stel dat een redacteur in schaal D behoort te zitten maar hij is geplaatst in schaal C, dan zal hij aanvankelijk het verschil niet merken omdat ook in C het maximum is verschoven. Echter, de schaal waarin hij zou behoren te zitten, biedt hem meer perspectief, er kunnen meer stappen worden gemaakt. Wij benadrukken dan ook dat redacteuren goed opletten of ze in de juiste schaal worden ingedeeld. De kern van dit nieuwe loongebouw is immers dat dit een verbetering van het perspectief betekent voor alle vaktijdschriftjournalisten.’

Een andere bezwaar dat de NVJ signaleert is de mate van onderzoek door de werkgever. ‘Sommige werkgevers brengen de functies helemaal in kaart en voeren gesprekken met de medewerkers over hun functie, maar ik hoor ook gevallen van werkgevers die de medewerker indelen in dezelfde schaal zonder dat er een gesprek heeft plaatsgehad.’

Tot slot adviseert de NVJ medewerkers om goed te letten op de feitelijke situatie van hun functie. Dankfort: ‘Het gebeurt dat er fricties ontstaan omdat de werkgever niet erkent dat de redacteur verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden, terwijl in de praktijk de redacteur wel wordt afgerekend datgene wat niet goed gaat. Kijk dus goed naar je eigen feitelijke situatie.’

Het Nederlands Uitgeversverbond en de NVJ hebben een voorlichtingsbrochure uitgebracht waarin onder andere de functie-indeling en de referentiefuncties worden beschreven. De brochure is hier te downloaden.

Om inzicht te krijgen in het verloop van de invoering van het nieuwe loongebouw wil de NVJ graag antwoord op de volgende vragen:

- Heeft u een gesprek gehad met uw werkgever over uw functie-inhoud, referentiefunctie en indeling? Zo ja, is dit naar wens verlopen? Zo nee, waarom niet? – In welke schaal zat u en in welke schaal bent u volgens het nieuwe systeem ingedeeld? – Heeft u intern beroep aangetekend naar aanleiding van uw nieuwe functie-indeling?

Reacties kunnen worden gestuurd naar vaktijdschrift@nvj.nl onder vermelding van “Loongebouw”

Lees ook de vragen en antwoorden over het nieuwe loongebouw VAK.