Oproep tot spoedige invoering Auteurscontractenrecht aan Eerste Kamer

donderdag 18 juni 2015

Platform Makers, het samenwerkingsverband waarin ook de NVJ is vertegenwoordigd, roept de fracties van de Eerste Kamer op invoering van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht per 1 juli mogelijk te maken. Dit doen zij in een brief aan de leden van de Eerste Kamer en aan de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie. 

Aanleiding tot de oproep is het plan van enkele Eerste Kamerfracties om nadere vragen te stellen. Hierdoor zou de datum van invoering op 1 juli onhaalbaar zijn. In het belang van de sector doet Platform Makers daarom een dringend beroep om tot stemming over te gaan, mede gezien de reeds toegezegde evaluatie van de nieuwe wet na 5 jaar en tussenevaluatie na 2,5 jaar.

‘De onderhandelingspositie van makers verslechtert met de dag. Denk maar aan de aangepaste Freelancevoorwaarden van De Persgroep die het ondernemerschap van freelancers nog meer beperken dan voorheen’, aldus Rosa García López secretaris van de NVJ Zelfstandigen en NVF. ‘Het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht is juist bedoeld om de positie van de maker te verbeteren.’