Oproep aan werknemers SBS Productions

vrijdag 13 juni 2008

Aan het personeel van SBS Productions

Amsterdam, 13 juni 2008

Beste collega,

Na de laatste personeelsbijeenkomsten die de NVJ en de Ondernemingsraad hebben georganiseerd hebben wij de onderhandelingen met Taco hervat. Uiteindelijk is daar een compromis uit gekomen dat is voorgelegd aan de directie van SBS Broadcasting. Die heeft dit compromis van tafel geveegd. Ze zijn niet bereid om jullie een salarisverhoging te geven die ook een beetje gelijk staat met de rest van de markt.

Dat betekent eigenlijk dat we na een half jaar onderhandelen terug bij af zijn! SBS Broadcasting gelooft niet dat het jullie serieus is. Volgens hen is er absoluut geen actiebereidheid. Aan ons dus de taak om een ander signaal te geven. Daarom willen NVJ en Ondernemingsraad je uitnodigen voor een algemene personeelsbijeenkomst op:

Maandag 16 juni aanstaande
om 10.00 uur
in het voormalige kantoor van Taco op de vierde etage

Nu kunnen wij ons heel goed voorstellen dat het tijdstip van deze bijeenkomst je qua werk niet echt goed uit komt. Toch willen we je met klem uitnodigen aanwezig te zijn. Dat dat ten koste kan gaan van je werk is helder, maar er staat nogal wat op het spel.

Het is je recht om deze bijeenkomst bij te wonen en de werkgever/leidinggevende moet je daartoe in de gelegenheid stellen.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Marc Visch
Nederlandse Vereniging van Journalisten