Opschorting formatieafspraken Wegener

dinsdag 6 juli 2010

Een ruime meerderheid van de NVJ-leden bij Wegener heeft ingestemd met de voortzetting van de opschorting van de formatieafspraken. Dit betekent dat de opschorting uit 2009 van de formatieafspraak uit 2008 wordt gecontinueerd.

Conform de formatieafspraken uit juni 2010 zal dit vergezeld gaan van een uitgebreide overlegstructuur bij alle dagbladen afzonderlijk. De NVJ wil hierbij benadrukken dat het één en ander geen ‘groen licht’ is voor verdergaande reductie. Basis vormt nog altijd de afspraak uit 2008 dat het aantal FTE’s op de redactie zoveel mogelijk op peil moet worden gehouden.

De Raad van Bestuur van Wegener en de NVJ kwamen in augustus 2008 een akkoord overeen na de grote onrust op de redacties van de regionale dagbladen als gevolg van forse bezuinigingsplannen. Dit akkoord behelsde ondermeer een minimum bezetting op de verschillende dagbladredacties van Wegener voor een aantal jaren, opleidingsbudgetten en een structuur waarbij de uitgeverijen zelf weer verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het convenant werd op 25 mei 2009 op onderdelen opengebroken. De NVJ was bereid om een aantal elementen uit het convenant tijdelijk buiten werking te stellen. Wegener kreeg toen negen maanden de tijd om de formatie op de redactie te verminderen door middel van vrijwillig vertrek.