Oriëntatiegesprek Kluwer over SBK

woensdag 28 januari 2009

De NVJ en Kluwer hebben dinsdag 27 januari een oriëntatiegesprek gehad over een nieuw sociaal beleidskader (SBK).

Kluwer is met de NVJ van mening dat werknemers die in een herplaatsingstraject zitten, worden vrijgesteld van werk. Verschil van mening is er over de kantonrechtersformule. Kluwer wil de nieuwe kantonrechtersformule hanteren, terwijl de NVJ uitgaat van de oude kantonrechtersformule. ‘We gaan met hun voorstel niet akkoord, zeker gezien de verschillende uitspraken van kantonrechters’, zegt NVJ-secretaris Yvonne Dankfort. Ander gesprekspunt zal de herplaatsingsperiode zijn die Kluwer beduidend wil inkorten, omdat de uitgever extra begeleiding hier tegenover zet.