Overeenstemming Cao RTL Nederland 2015-2016

vrijdag 20 maart 2015

De leden van NVJ. FNV KIEM en De Unie hebben het principeakkoord over de nieuwe Cao RTL Nederland 2015-2016 goedgekeurd.

De belangrijkste punten zijn:

  • De Cao wordt voor de duur van 2 jaar afgesloten;
  • Er is een structurele loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2015 en van 1,5% per 1 januari 2016 overeengekomen;
  • Daarnaast is er een incidentele loonsverhoging van 0,5% over 2015 en 0,5% over 2016 overeengekomen indien de resultaten van RTL over 2015 en 2016 volgens de Ebita-tabel ‘boven target zijn’;
  • De Ebita-tabel is aangepast: indien je onvoldoende of matig presteert, wordt de beloning naar beneden toe bijgesteld (afgelopen jaren is slechts een zeer kleine groep medewerkers op onvoldoende of matig beoordeeld) en indien je zeer goed of uitstekend presteert de beloning flink naar boven toe wordt uitgebreid;
  • Vanaf 1 juli 2016 krijgt de werknemer conform de WWZ na maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar een onbepaalde tijd contract aangeboden. Hiervan kan slechts bij Cao worden afgeweken naar maximaal 6 tijdelijke contracten in 4 jaar. Van deze basisregel wordt slechts in een aantal bijzondere in de cao benoemde gevallen en alleen bij functies die betrekking hebben op niet-structurele werkzaamheden afgeweken.

Zodra de Cao-tekst gereed is, wordt deze op de site van de NVJ gepubliceerd.