Overheid Egypte hoopt op snelle oplossing journalisten

maandag 14 juli 2014

De NVJ heeft de Egyptische ambassadeur in Den Haag in een brief gevraagd om Rena Netjes te kunnen vertegenwoordigen in Hoger Beroep. Indien dit niet mogelijk is vraagt de NVJ aan de president van Egypte Abdel Fattah al-Sisi, een schriftelijk garantie dat Netjes of één van de andere journalisten die in verstek zijn veroordeeld niet worden aangehouden op Egyptisch grondgebied.
 
De Egyptische ambassade heeft inmiddels in een telefonisch onderhoud met NVJ bestuursvoorzitter, Marjan Enzlin, reactie gegeven op de brief. Deze reactie luidt dat geen president van een democratisch land waarin de rechterlijke macht onafhankelijk van de overheid functioneert, schriftelijke garanties kan geven op dit punt. En dus kan de Egyptische president dat ook niet als het gaat om het al dan niet arresteren van de bij verstek veroordeelden als zij in het kader van hoger beroep in Egypte aanwezig zullen zijn. De woordvoerder van de ambassade bevestigde wel dat de Egyptische overheid, net als de NVJ en andere organisaties, hoopt op een snelle oplossing van de kwestie voor alle betrokkenen. ‘We hebben afgesproken met elkaar in dialoog te blijven’, zegt Marjan Enzlin. ‘En ik heb uitgelegd dat initiatieven van de NVJ en andere partijen richting de Egyptische overheid blijvend zullen worden genomen, totdat de vonnissen zijn herzien. Want ook al kan deze overheid niet ingrijpen in de rechterlijke macht, zij is wel ons aanspreekpunt.’
 
De NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren drongen eerder deze maand aan op garanties van de Egyptische regering met betrekking tot de vrijheid van de pers, de onmiddellijke vrijlating van drie in Egypte veroordeelde journalisten en de herziening van de verstekveroordelingen van elf andere journalisten, onder wie de Nederlandse journaliste Rena Netjes.  De journalisten zijn beschuldigd van samenzwering met terroristen in Egypte en veroordeeld tot celstraffen. Harde bewijzen voor de beschuldigingen ontbreken en van een eerlijk proces is volgens de NVJ en het Genootschap geen sprake geweest. Het veroordelen van de journalisten is een ernstige schending van het recht op een vrije pers, een grondrecht dat Egypte ook in internationale verdragen heeft onderschreven.