Overzicht gesprekken over De Persgroep/PCM

donderdag 26 maart 2009

De NVJ heeft in diverse gesprekken onder andere haar zorgen geuit over het meerderheidsbelang van De Persgroep in PCM. De NVJ vindt dat er bijvoorbeeld weinig afspraken zijn gemaakt over het te voeren toekomstig beleid. De NVJ sprak in de afgelopen weken met de Raad van Bestuur, directie, COR, redactieraden en -commissies.

1. De NVJ voerde met de Raad van Bestuur een gesprek naar aanleiding van een lijst van vragen die de NVJ heeft opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen overname. Deze vragen hebben betrekking op de nieuwe governance, de investeringsstrategie van de nieuwe aandeelhouder, de positie van de Stichtingen, de garanties voor de identiteit en continuïteit van de dagbladen (gericht op de unieke positie dat het hier vooral dagbladen betreft die veel eigen nieuws maken). De NVJ verwacht op korte termijn een officieel antwoord.

2. Overleg met de COR over het standpunt van de NVJ ten aanzien van de toetreding van De Persgroep. De NVJ benadrukt de rol van de Stichtingen als ideële aandeelhouder. De NVJ constateert dat er weinig afspraken zijn gemaakt over het te voeren toekomstig beleid. Ook wordt tijdens het overleg gewezen op een aantal opvallende gelijkenissen (hoewel uitdrukkelijk zeer verschillende bedrijven) tussen de besluitvorming rondom APAX en De Persgroep. Met name het ontbreken van geoormerkte investeringsbudgetten en een evenwichtige rolverdeling in de Raad van Commissarissen zijn zorgpunten.

3. De NVJ sprak met de redactieraden en het verzoek om te komen tot een lijst van voorwaarden/wensen vanuit hun adviesbevoegdheid. Ook heeft de NVJ het initiatief genomen tot een bijeenkomst van redactieraden en Stichtingen, gericht op de voorwaarden van de redactieraden. Deze afspraak is op 15 april gepland.

4. Gesprek met de directie en redactiecommissies over de pensioenproblematiek bij de dagbladjournalisten bij PCM. De NVJ heeft er op aangedrongen dat PCM zijn verplichtingen conform de pensioen-CAO na zal komen.

5. De NVJ sprak met de directie over een nieuw Sociaal Plan voor PCM Uitgevers. Er wordt niet gemeld welke bezuinigingen de directie c.q. nieuwe aandeelhouder voor ogen hebben. De onderhandelingen zijn nog in een beginfase.