Pensioenregelingen voor journalisten bij Wegener

donderdag 7 augustus 2014

De NVJ heeft het bestuur van Wegener op dinsdag 5 augustus een brief gestuurd waarin zij haar zorgen uit over de wijze waarop Wegener omgaat met diverse pensioenvoorzieningen voor alle journalisten die in het verleden én vandaag in dienst van Wegener hebben gewerkt. De NVJ vraagt aan Wegener garanties dat het bedrijf zich houdt aan de afspraken gemaakt in de pensioen cao voor dagbladjournalisten en die nawerking hebben. 
In het licht van de voorgenomen overname van Mecom – de huidige eigenaar van onder andere Wegener – door Persgroep, krijgt de juiste uitvoering van de afspraken door Wegener extra urgentie. De NVJ verwacht binnen 14 dagen antwoord van Wegener. Voorlopig houdt de NVJ – in samenspraak met de OR van Wegener – de vinger aan de pols bij Wegener. Zodra het voor de individuele journalisten bij Wegener  raadzaam wordt om zelf actie te ondernemen, zal de NVJ dat via deze site communiceren.