Periodiek overleg NVJ en nationale politie

maandag 28 januari 2013

De NVJ en de nationale politie werken aan een plan voor een betere bekendheid van de Politieperskaart. Ook worden afspraken gemaakt met de Politieacademie om gastcolleges te geven over de verhouding tussen pers en politie en de rechten en plichten van journalisten bij incidenten en op de openbare weg. Tenslotte wordt een ontmoeting gepland met alle hoofden voorlichting van de nieuwe politieregio’s, waarbij beide beroepsgroepen de knelpunten in de regio’s kunnen bespreken en aanpakken. Deze afspraken zijn gemaakt na overleg tussen de NVJ en het hoofd communicatie van de nationale politie, Yvette Moll.

In november 2012 organiseerden NVJ en Stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) een debat over de verhouding tussen pers en politie. De toezeggingen die toen gedaan werden over een beter overleg tussen politie en pers zijn nu verder uitgewerkt. Agenten moeten in een vroeg stadium, bijvoorbeeld tijdens de opleiding, bewust worden gemaakt van de bijzondere positie van de pers, de Politieperskaart en de daarbij behorende rechten.

Een ander terugkomend probleemdossier dat de nationale politie wil aanpakken is de persalarmering/C2000-probematiek. De NVJ heeft gewezen op de NVJ Enquete P2000 (pdf) uit 2011 en de nog altijd voortdurende stroom van klachten uit een aantal regio’s met betrekking tot snelle en volledige persalarmering. De vertegenwoordiger van de nationale politie heeft toegezegd dit dossier op te pakken zodat journalisten in alle regio’s snel en ongehinderd worden geïnformeerd.

Afgesproken is om tenminste eenmaal per kwartaal bijeen te komen om de voortgang op de verschillende dossiers te bespreken. Het eerstvolgende overleg is 4 april.