Positief advies Sociaal Plan TMG

maandag 9 maart 2009

TMG en NVJ hebben eind vorige week naar oplossingen gezocht om uit de ontstane impasse te komen die was ontstaan na het afwijzen van het Sociaal Plan. TMG blijft vasthouden aan haar standpunt dat een inhoudelijke wijziging van de regelingen niet mogelijk is. Het een en ander heeft er toe geleid dat de NVJ heeft besloten om het gewijzigde principe akkoord positief voor te leggen aan de leden.

1. TMG schrapt de bepaling in het principeakkoord waarbij aangekondigd wordt dat een volgend sociaal plan bij TMG de "oude" kantonrechtersformule niet meer gehanteerd wordt. Beide partijen besloten om dat over te laten aan de onderhandelaars die op dat moment (eind 2010) over een mogelijk nieuw Sociaal Plan zullen praten.

2. TMG is bereid om mee te werken aan het ruimhartig toekennen van vrijwillige regelingen als dat juridisch tot de mogelijkheden behoort.

3. TMG is bereid om een positief verschil tussen de kosten voor het Sociaal Plan en hetgeen is gebudgetteerd (60 miljoen) aan te wenden voor innovatie. TMG ziet de noodzaak om ondanks reorganisaties toch te blijven investeren in vernieuwing op de redactie. Dat mogelijke bedrag zal aangewend kunnen worden voor innovatieve projecten, automatisering, tijdelijke inzet van medewerkers etc.. In overleg met de COR (en bij dagbladredacties de redactieraden) zal de besteding worden vastgesteld. De COR controleert of er sprake zal zijn van een positief verschil.

De NVJ heeft nog geprobeerd om journalisten die met een vertrekpremie het bedrijf verlaten en een eigen freelance praktijk willen opstarten een opdrachtovereenkomst mee te laten krijgen van tenminste 10% van de kantonrechtersformule (het verschil tussen de in het principe akkoord opgenomen factor 0,9 en de neutrale factor (1.0). TMG vond het niet wenselijk om dit in het Sociaal Plan op te nemen. Wel bestaat de mogelijkheid om dit op individuele basis met de eigen hoofdredacteur te bespreken.