Presentatie NVJ Academy over Sectorplan Uitgeverijbedrijf

maandag 20 oktober 2014

Tijdens de startbijeenkomst 'Sectorplan Uitgeverijbedrijf: op weg naar duurzame scholing & opleiding' op 14 oktober werden de achtergronden en uitvoeringsplannen toegelicht aan uitgeefbedrijven. In het sectorplan committeren werkgevers en werknemers zich aan maatregelen om de arbeidsmarktproblemen het hoofd te bieden. NVJ Academy gaf een presentatie over de ontwikkelingen van het journalistieke vak en de bijbehorende scholingsmogelijkheden.

Klik hier voor de presentatie van NVJ Academy.

Sectorplan Uitgeverijbedrijf

Vorige maand werd bekend dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 6,3 miljoen euro vrijmaakt voor het sectorplan Uitgeverijbedrijf. Met een eigen bijdrage van de uitgeverijbedrijven komt er een totaalbedrag beschikbaar van 12,6 miljoen euro voor scholing, coaching, loopbaanontwikkeling en van-werk-naar-werk-trajecten voor werknemers binnen de uitgeefsector. De bijdrage aan de ontwikkelingen van de journalistiek bestaat uit:

 1. 2 miljoen euro om te besteden aan scholing voor journalisten;
 2. 100.000 euro voor zzp’ers;
 3. 145.000 euro voor jonge afgestudeerde journalisten om betaald in te stromen in de dagbladsector.

Ontwikkelingen uitgeefsector

De looptijd van het sectorplan Uitgeverijbedrijf is twee jaar en eindigt op 15 oktober 2015. Het sectorplan omschrijft de maatregelen die nodig zijn om medewerkers uit te rusten voor de toekomst binnen de sector of te begeleiden naar een nieuwe dienstbetrekking. De ontwikkelingen op het digitale vlak gaan razendsnel. De consument gebruikt andere kanalen om zich van informatie te voorzien. Hierdoor verandert niet zozeer de essentie van de journalistieke werkzaamheden, maar wel de wijze waarop de journalistiek wordt bedreven. Het verzamelen van informatie, ordenen, redactioneel bewerken en publiceren geschiedt op een volledig andere wijze.

Scholing journalisten

Om mee te gaan met deze ontwikkeling is het nodig dat er vakinhoudelijke cursussen en trainingen worden ontwikkeld en gegeven.

De NVJ Academy heeft cursussen  ontwikkeld op het gebied van:

 • Data journalistiek/Excel
 • Social media (master/twitter)
 • Videojournalistiek
 • Filmen met je smartphone
 • Schrijven voor het Web

Een aantal nieuwe activiteiten zullen aan het curriculum zullen worden toegevoegd, zoals een masterclass datajournalistiek en technische cursussen. Ook is er vraag naar scholing op het gebied van eindredactie en journalistiek leiding geven.

Scholing zzp’ers

De sectorgelden kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan zzp’ers. Met uitzondering van de publieksbladensector waren uitgevers niet bereid om de cofinanciering van zzp’ers te verzorgen. Dit betekent dat freelancers het totale bedrag moeten voorschieten om op termijn 50 procent terug te krijgen. De Commissie Opleidingsfonds Publiekstijdschriften (COP), een initiatief van de NVJ en de Groep Publiekstijdschriften van het NUV, heeft zich garant gesteld.  Ook FNV KIEM heeft zich ingezet voor de cofinanciering in de publieksbladensector zodat ook hier 100 ZZP-ers, zijnde niet journalisten geschoold kunnen worden.

Voor zzp’ers zijn de volgende cursussen ontwikkeld:

 • Freelance=Ondernemen
 • Hoe werf je opdrachten
 • Creëer je eigen markt
 • Geldzaken/fiscus/btw
 • Bouw je eigen website
 • Social Media basis/masterclass
 • Weet wat je tekent

Klik hier voor informatie over de cursussen.

Journalisten en vormgevers kunnen verder ook gebruik maken van het cursusaanbod van het COP, zoals Expeditie Bladenmaken; Masterclass Bladenmaken; Expeditie Online; Denken in Beeld. Dit aanbod is voor zowel werknemers-als freelancers.

Klik hier voor meer informatie over het aanbod van COP.

Instroomproject Dagbladjournalistiek

Vijftig jonge journalisten krijgen de kans betaald ervaring op te doen in de dagbladjournalistiek. Uit het verleden blijkt dat 50 procent  van de deelnemers na afloop van het traject een baan krijgt aangeboden. Doelstelling is verder de uitwisseling van ervaring digitaal en journalistiek tussen “oud” en “jong”.

Kickoff NVJ Academy

NVJ Academy zal op korte termijn in samenwerking met NVJ Zelfstandigen een kickoff met algemene informatie over het sectorplan en 3 workshops organiseren voor freelance journalisten. Zodra activiteiten en data bekend zijn, zullen deze op de website worden gepubliceerd.