De prijs van fotojournalistiek

dinsdag 8 september 2009

Steeds meer media zijn minder bereid om dure fotoreportages te bekostigen. Maar waar moet dat geld dan vandaan komen dat nodig is om die foto’s te maken? Vanavond gaan onder meer Annelies Kuipers, intendant documentairefotografie van het Fonds BKVB, Wim van Sinderen en fotograaf Teun Voeten met elkaar in debat over de prijs van de fotojournalistiek. Dit debat is het vervolg op ‘Waar blijft de fotoreportage?, een discussie die eerder dit jaar werd georganiseerd door onder andere NVJ/NVF en Trouw.

Aanleiding voor het debat is de tentoonstelling Entering Europe die nog tot 27 september is te zien in het Gemak. Deze expositie snijdt twee belangrijke kwesties aan: de prijs van de fotojournalistiek (debat op 8 september) en de komst van (economische) vluchtelingen naar Europa (debat 22 september).

Maker van de reportage Entering Europe is fotojournalist Joël van Houdt (1981). Hij ondernam met 28 anderen in een krakkemikkige boot de overtocht van Marokko naar Lanzarote. Hij legde het verhaal van Mohamed vast, een Marokkaan die in zijn eigen land geen toekomst ziet en naar Europa gaat om daar te gaan werken.

Het maken van de reportage Entering Europe heeft Van Houdt naar schatting meer dan 30.000 euro gekost - gederfde inkomsten niet meegerekend. Dagblad Trouw wilde niet van tevoren de serie kopen of financiële steun bieden, temeer vanwege de grote risico's die Van Houdt nam om de reportage te kunnen maken. Dit is niet iets dat op zichzelf staat: meer en meer media zijn minder bereid om dure fotoreportages te bekostigen. Maar waar moet dat geld dan vandaan komen dat nodig is om die foto's te maken? Het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB) heeft tegenwoordig een subsidie voor documentairefotografie, die er op neer komt dat het kunstfonds fotojournalistieke producties ondersteunt. Ook de afzetmarkt van fotografen verandert: het lijkt een trend te worden dat fotojournalistiek in een galerie of museum te zien is - zoals Entering Europe. In dit debat gaan onder meer Annelies Kuipers, intendant documentairefotografie van het Fonds BKVB, Wim van Sinderen en fotograaf Teun Voeten met elkaar in debat over de prijs van de fotojournalistiek.

Mohamed wilde de volkomen uitzichtloze situatie waarin hij zich in Marokko bevond, koste wat kost ontvluchten en zette zijn leven op het spel om Europa, het beloofde land, te bereiken. Op 22 september wordt in Gemak gedebatteerd over de immigratie, vluchtelingen en Europa. Welke criteria worden er gehandhaafd? Zouden deze voor alle lidstaten gelijk moeten zijn? Legt de Dublin-overeenkomst, waarin wordt bepaald dat iemand een verblijfsvergunning moet aanvragen in het eerste EU-land waar hij of zij terechtkomt, niet onevenredig veel druk op toegangslanden als Spanje en Italië? Zijn voor dit soort landen vluchtelingen niet onmisbaar geworden als illegale werknemer? Aan het woord komen mensen die op verschillende manieren met het asiel- en vluchtelingenbeleid hebben te maken.

De prijs van de fotojournalistiek
8 september, 20:00 uur

Entering Europe
22 september, 20:00 uur

Het Gemak, Paviljoensgracht 20-24, Den Haag