Principeakkoord CAO BNR

dinsdag 5 juli 2011

De NVJ en de directie van BNR hebben een principeovereenkomst gesloten voor een nieuwe CAO. De CAO kent een looptijd tot 1 juli 2013. In die periode is voorzien in een tweetal structurele loonsverhogingen; 2 procent per 1 juli 2011 en 1 procent per 1 juli 2012.

Daarnaast zal jaarlijks 1 procent van de loonsom beschikbaar komen voor ontwikkeling en inzetbaarheid. Dat bedrag wordt ingezet voor (externe) loopbaangesprekken, persoonlijke ontwikkelplannen en training op maat.

‘Er ligt geen spectaculair principeakkoord, maar het is onze inschatting dat dit het maximale was’, aldus omroepsecretaris Marc Visch. De NVJ legt het principeakkoord positief aan de leden voor met uitzondering van het onderdeel loon. ‘Wij hebben tijdens de onderhandelingen gesteld dat tenminste prijscompensatie gerealiseerd moest worden, maar daar wilde de werkgever niet mee ingaan. Vandaar dat we dit onderdeel neutraal voorleggen.’

Leden werkzaam bij BNR kunnen tot uiterlijk vrijdag 15 juli hun stem uitbrengen. Op woensdag 13 juli wordt een informatieve ledenbijeenkomst gehouden vanaf 13.00 uur in de Boardroom.