Principeakkoord cao omroeppersoneel

woensdag 27 november 2013

De vakorganisaties en de publieke omroep hebben een principeakkoord bereikt over de CAO voor het Omroeppersoneel 2013-2014.

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2013 tot 1 januari 2015. Medewerkers ontvangen in december 2013 een eenmalige uitkering van 1,5 procent. Daarnaast worden per 1 januari 2014 de lonen met 1 procent verhoogd, gevolgd door een tweede verhoging van 0,5 procent per 1 juli 2014. De pensioenleeftijd wordt gelijk gesteld aan de AOW-leeftijd. Verder worden in het eerste kwartaal van 2014 afspraken uitgewerkt over 3 thema’s: flexibiliteit & zekerheid, van werk naar werk, en opleiding & ontwikkeling.

De werknemersorganisaties leggen het principeakkoord nog ter goedkeuring voor aan hun achterban.