Principeakkoord Sociaal Beleidskader Wolters Kluwer

maandag 9 maart 2009

De NVJ heeft samen met de andere vakorganisaties een principeakkoord bereikt over een nieuw Sociaal Beleidskader (SBK) Wolters Kluwer. De belangrijkste aandachtspunten tijdens de onderhandelingen waren verbetering in het begeleidingstraject van werk naar werk en verhoging van de uitkering bij vertrek.

Omdat het vinden van een interne andere functie steeds moeilijker wordt, is afgesproken dat er onmiddellijk een extern bemiddelingstraject wordt gestart. De werknemer wordt vanaf de datum start herplaatsingstermijn vrijgesteld van werk zodat hij of zij zich volledig kan richten op het vinden van ander passend werk. Er is sprake van een directe intensieve begeleiding via een passend bemiddelingstraject in het vinden van een externe passende functie. Eerst vindt het aanzeggesprek plaats; uiterlijk 14 dagen daarna het intakegesprek met het mobiliteitsbureau; 14 dagen daarna start de herplaatsingstermijn. Omdat de boventallige werknemer wordt vrijgesteld van werk, zijn de herplaatsingstermijnen (enigszins) aangepast ten opzichte van het oude SBK.

Vertrekstimuleringsregeling
Ook nieuw is dat er een uitgebreidere vertrekstimuleringsregeling is afgesproken. Deze bestaat uit twee delen.
a. Een werknemer die heeft gehoord dat hij boventallig is geworden, kan tot uiterlijk 14 dagen na de start van zijn herplaatsingstermijn aan WKNL laten weten dat hij geen gebruik zal maken van het mobiliteitstraject en het dienstverband op eigen initiatief beëindigen. In dat geval ontvangt hij een vertrekpremie die gelijk is aan het loon over de hele herplaatsingstermijn plus de opzegtermijn. Dit is vooral interessant als de werknemer snel een andere baan hebt of denkt te krijgen.
b. Een boventallige werknemer die gedurende de herplaatsingstermijn de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, heeft ook recht op een vertrekpremie. Die is gelijk aan het loon over de helft van de resterende herplaatsingstermijn. Stel dat de herplaatsingstermijn nog 4 maanden zou duren, dan is de vertrekpremie dus 2 maandsalarissen.

Extraatje voor bijzonder gedupeerden
Voor werknemers die 45 jaar of ouder zijn op het moment van ontslag (dus na de herplaatsingstermijn en na de opzegtermijn) en die tenminste 10 dienstjaren hebben, is er afgesproken dat deze, als zij aan het eind van hun WW-periode nog steeds geen andere baan hebben een extra uitkering ineens krijgen van 2 bruto maandsalarissen voor werknemers tussen 45 en 49 jaar en 3 bruto maandsalarissen voor werknemers van 50 jaar en ouder. Deze afspraak is een aanvulling bovenop wat er in de CAO is geregeld (bijlage 6, art.4).

Enkele andere aanpassingen
Er zijn nog enkele andere zaken aangepast. De belangrijkste is wel dat er recht bestaat op een bijdrage van maximaal € 750,00 voor de kosten van juridisch advies.


De NVJ legt het principeakkoord ter stemming aan de leden voor die uiterlijk 14 maart moeten reageren.