Principeakkoord Sociaal Plan NDC Mediagroep

woensdag 22 juni 2011

NVJ, CNV en FNV Kiem hebben een principeakkoord bereikt met NDC|VBK over een Sociaal Plan. Dit Sociaal Plan is bedoeld voor de reorganisatie die eerder deze maand bij de NDC mediagroep is aangekondigd en waarover op dit moment overleg wordt gevoerd met de ondernemingsraad.

De hoofdlijnen van het principeakkoord:
- Voorafgaande aan eventuele boventalligheid een "plaatsmakersperiode" waarbij naast de bestaande ouderenregeling uit het vorige sociale beleidskader er een plaatsmakersregeling is afgesproken van 0,5 bruto maandsalaris per gewerkt jaar (ongewogen).
- Vervolgens een korte"herplaatsingsperiode" (zowel in- als extern) waarin voor boventallige medewerkers naar andere passende functies wordt gezocht.
- Medewerkers die boventallig worden nemen verplicht deel aan een werk-naar-werk analyse. Deze analyse wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij en geeft inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Pas hierna kan de keuze worden gemaakt voor bemiddeling of direct vertrek.
- Medewerkers die kiezen voor bemiddeling naar ander werk, krijgen intensieve loopbaanbegeleiding gedurende de opzegtermijn (minimaal 2 maanden en maximaal 4 maanden) en een budget/schadeloosstelling gelijk aan factor 0,8 van de oude kantonrechtersformule. Medewerkers die kiezen voor het bemiddelingstraject naar ander werk ontvangen bovendien een budget van 2500 euro voor loopbaanbegeleiding en 2500 euro voor om- en bijscholing.
- Medewerkers die kiezen voor direct vertrek ontvangen een vertrekvergoeding gelijk aan factor 0,8 van de oude kantonrechtersformule. In deze vergoeding is de opzegtermijn verdisconteerd.

Het akkoord wordt deze week verder uitgewerkt. De vakbonden zullen op 6 juli het akkoord gezamenlijk aan de leden presenteren en ter stemming voorleggen. Ledenbijeenkomsten vinden op twee locaties plaats, om 11.30 uur in Groningen en om 14.30 uur in Leeuwarden. De leden zullen hiervoor, zodra de definitieve teksten beschikbaar zijn, een formele uitnodiging ontvangen inclusief stemformulier. Dit formulier kan tijdens de bijeenkomst worden ingeleverd of per post/mail worden ingediend.