Principeakkoord verlenging CAO Dagblad

dinsdag 5 maart 2013

Werkgevers en werknemers hebben een principeakkoord bereikt over de cao voor dagbladjournalisten. De cao wordt ongewijzigd verlengd tot eind 2013. Werknemers zullen vanuit het vut-fonds een eenmalige uitkering krijgen van ca. 0,6%.
Daarnaast is er 500.000 euro beschikbaar gesteld voor leerwerkprojecten voor jonge journalisten.

Cao-partijen hebben bovendien de intentie uitgesproken om bij de overheid te pleiten voor de voortzetting van de Plasterk-regeling. Met de zogenoemde Plasterk-banen worden de kansen voor jongeren op de journalistieke arbeidsmarkt vergroot. De voorwaarden zullen nader worden ingevuld.
Overigens hebben ministers Asscher van Werkgelegenheid en Bussemaker van Onderwijs vandaag een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.