Recessiekorting

maandag 23 februari 2009

Mybusinessmedia, uitgever van vakbladen zoals Textilia, SchoenVisie, Bengels en Sportcult, stuurde deze maand zijn freelancers een brief waarin wordt gevraagd om mee te werken aan het realiseren van benodigde kostenbesparingen, oftewel een zogenoemde recessiekorting van 20 procent op de huidige tarieven.

Indien medewerkers hun samenwerking willen voortzetten, worden zij verzocht een verklaring te ondertekenen waarin zij akkoord gaan met een tariefsverlaging van 20 procent. Veel freelance medewerkers zijn geschrokken van de brief. ‘Het is best een belangrijke opdrachtgever’, aldus een freelance journalist die anoniem wil blijven. Sommige van de medewerkers werken al jarenlang voor de bladen. ‘Wat erg steekt is de manier waarop je zo’n brief krijgt. Zo onpersoonlijk, met als aanhef ‘beste freelancer’, terwijl er wel heel veel van je wordt gevraagd.’

Ook zijn er freelancers die de brief niet zullen ondertekenen. ‘Ik heb berekend wat mijn kosten zijn, daar baseer ik het tarief op. Een opdrachtgever moet van zijn probleem niet mijn probleem maken.’
Een ander vreest dat een lager tarief gevolgen heeft voor de kwaliteit. ‘Per opdracht kan dit een verlies betekenen van enkele honderden euro's. Om ongeveer dezelfde omzet te draaien zou ik opdrachten in minder tijd moeten maken. Dat gaat ten koste van de kwaliteit.’
Volgens Mybusinessmedia wordt medewerking niet alleen van freelance medewerkers gevraagd, maar van alle toeleveranciers. Een freelancer die de brief niet ondertekent wordt niet direct de deur gewezen. ‘Zo scherp moet je het niet zien’, zegt directeur Hein Bronk. ‘Ik denk dat freelancers dit van persoon tot persoon moeten bespreken met de aangewezen hoofdredacteur en dat er afspraken moeten worden gemaakt al naar gelang de waarde van de journalist.’

Naar aanleiding van de huidige tariefsontwikkelingen en de onrust hierover vraagt de NVJ naar de ervaringen van freelancers. Freelancers kunnen een mail sturen aan: freelance@nvj.nl onder vermelding van Tarieven.