Redactiebijeenkomst SBS

maandag 29 mei 2017

Tijdens een redactiebijeenkomst bij SBS, die op 18 mei werd georganiseerd door de NVJ en FNV, hebben medewerkers duidelijk gemaakt dat de situatie bij Hart van Nederland en Shownieuws moet verbeteren, vooral in financieel opzicht via de cao. Ook de overname van SBS6 door Talpa zorgen voor veel onzekerheid. Het volgende cao-overleg vindt plaats op 15 juni.

Voor wat betreft de cao-onderhandelingen vinden de medewerkers een voorstel van 2,5 procent redelijk, in plaats van het aanbod van SBS van 1,3 procent.

SBS en Talpa

Mede op aandringen van de NVJ heeft Sanoma de naleving van het redactiestatuut bij Hart van Nederland door Talpa schriftelijk bevestigd. De Redactieraad hecht er echter aan dit ook door Talpa zelf schriftelijk bevestigd te krijgen. De Redactieraad zal hiertoe een brief opstellen. Dit verzoek wordt ondersteund door de NVJ.

Sanoma heeft aan de NVJ bevestigd dat het Sociaal Beleidskader van Sanoma (SBK) met een huidige looptijd tot en met 31 december 2017, met een half jaar wordt verlengd. De cao blijft ook onder Talpa gewoon van kracht. Mocht de nieuwe aandeelhouder toch ooit van de cao af willen, dan dient die eerst te worden opgezegd.