Redacties h-a-h HMC en Dichtbij.nl willen duidelijkheid over hun positie

donderdag 3 juli 2014

De NVJ heeft donderdagmiddag de redacties van Dichtbij.nl en de huis-aan-huisbladen bij Holland Media Combinatie geadviseerd over hoe zij kunnen reageren op de nieuwe geïntegreerde redactionele organisatie binnen de uitgeverij. De huis-aan-huistitels, het digitale platform Dichtbij.nl en de regionale dagbladen zullen in de toekomst als eenheid moeten werken waarbij het nieuws uit de regio op zowel hyperlokaal, lokaal en regionaal niveau wordt gebracht. De redacties hebben aan de directie hun zorgen over deze integratie geuit.

Het ineenschuiven van de redacties leidt tot knelpunten bij met name de redacties van de huis-aan-huisbladen en sites van Dichtbij.nl. Zo worden de chefs van de dagbladen geplaatst en bij de chefs van de huis-aan-huisbladen wordt afgespiegeld. Alle journalisten moeten solliciteren op de ‘nieuwe’ functie van multimediale journalist. Zeker de journalisten die al meer dan vijf jaar zowel online werken als met print vragen zich af wat het verschil is met de huidige werkzaamheden. Hoewel de betreffende redacties hun collega’s van de regionale dagbladen (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander) niet willen afvallen, hebben zij wel het gevoel dat ze hierdoor anders worden behandeld.

Kritische vragen

De NVJ heeft de redacties donderdagmiddag geadviseerd hoe zij zich strategisch kunnen opstellen. Dagbladsecretaris Annabel de Winter: ‘De redacties zullen in aanvulling op hun eerdere vragen nog meer gezamenlijk kritische vragen stellen aan de OR, die zich nog bezighoudt met de adviesaanvraag. Zij zijn bang dat zij uiteindelijk de volle last van de bezuinigingen moeten dragen en dat hun uitgaven het onderspit zullen moeten delven. De redacties willen dan ook waarborgen voor de onafhankelijkheid van hun lokale en hyperlokale media.’

Objectieve criteria

De dagbladsecretaris vindt dat er garanties moeten komen voor de onafhankelijkheid en identiteit van de verschillende uitgaven en dat er objectieve criteria moeten worden opgesteld in het selectieproces. ‘De vraag moet überhaupt gesteld worden waarom de journalisten van de huis-aan-huisbladen en Dichtbij-sites moeten solliciteren op hun eigen functie. Bovendien ontbreekt het nog aan een echt plan hoe de integratie van die hele verschillende disciplines nou eigenlijk moet gebeuren.’