Redacties HMC 12 oktober naar rechter

woensdag 30 september 2015

De rechtszaak van de redactieraad van Holland Media Combinatie tegen de directie is op 12 oktober om 15.00 uur in het gerechtsgebouw in Alkmaar. De redactieraad wil dat de directie het redactiestatuut respecteert en afziet van reorganisatieplannen. De NVJ steunt de dagbladredactie van HMC in haar standpunt.

Meningsverschil

De redactie vreest dat de directie haar invloed op de hoofdredactie wil vergroten en dat de door de directie voorgestane reorganisatie de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie zal aantasten. Pogingen van partijen om hun meningsverschil in goed overleg op te lossen zijn deze zomer gestrand en de redactieraad heeft nu de ongebruikelijke stap genomen om het geschil voor te leggen aan de rechter. 

Holland Media Combinatie is een dochter Telegraaf Media Groep (TMG). De onderneming geeft onder meer Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, De Gooi- en Eemlander, Leidsch Dagblad en IJmuider Courant uit.

Eenheid doorbroken

Deze kranten vormen nu organisatorisch een eenheid, met één hoofdredacteur en daaronder adjuncten. Er is ook één redactieraad en er is één plenaire redactievergadering. De directie wil nu bijna iedere titel een eigen hoofdredacteur geven en daar vervolgens rechtstreeks zaken mee kunnen doen. De redactie is hier fel op tegen. Op deze manier wordt niet alleen de eenheid doorbroken, maar neemt bij gelijke personele bezetting ook het aantal leidinggevenden toe. Volgens de redactieraad is dit plan van de directie bovendien in strijd met letter en geest van het redactiestatuut.

Journalistieke onafhankelijkheid

De NVJ benadrukt dat de onafhankelijkheid van redacties een groot goed is. Dagbladjournalisten hebben, gezien hun maatschappelijke taak, via het redactiestatuut een bijzondere positie. Het statuut garandeert de onafhankelijkheid van de journalist binnen een commerciële onderneming en geeft daarvoor ook de kaders en uitgangspunten.