Reorganisatie secretariaat NVJ en redactie Villamedia

maandag 8 april 2013

Als eerste stap naar een nieuwe organisatie voor de NVJ is vandaag een reorganisatie aangekondigd. Deze stap moet ervoor zorgen dat de NVJ haar lange termijnvisie kan realiseren, waarbij de NVJ wil meeveranderen met de ontwikkelingen binnen het vak. Daarbij ziet de NVJ het als haar missie om alle professionals en aankomende professionals te steunen, die bij het maken van beeld, geluid, tekst en vorm een journalistieke werkwijze hanteren. Daarnaast wordt dienstverlening ontwikkeld voor de hiermee verwante groepen in de media. De eerste stap om deze ambitie te realiseren is het financieel gezond en efficiënt maken van de organisatie.

Op het secretariaat van de NVJ en op de redactie van Villamedia gaan daarbij in totaal 4,5 formatieplaatsen verloren. De crisis in de media heeft als gevolg dat de NVJ en Villamedia de laatste jaren kampen met teruglopende inkomsten. Daarom is eind 2012 in het bestuur geconcludeerd dat het financiële perspectief voor de vereniging en uitgeverij een reorganisatie onvermijdelijk maakt.
De dienstverlening naar de leden van de NVJ blijft ongewijzigd optimaal. Dit zullen we realiseren door een efficiëntere organisatie van het werk en een vergaande automatisering van de administratie. Daardoor kan een deel van het werk in minder tijd gedaan worden. Onderdeel van het plan is verder het terugbrengen van de verschijningsfrequentie van Villamedia Magazine van een tweewekelijkse uitgave naar een maandmagazine, die per maart jl. is geïntroduceerd. De adviesaanvraag voor de reorganisatie is vandaag naar het medezeggenschapsorgaan van de NVJ en Villamedia verzonden.