Rimmer Mulder voorzitter NVF

zondag 17 januari 2010

Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, is zaterdag benoemd tot voorzitter van de sectie NVF Fotojournalisten. Rimmer Mulder neemt als nieuwe voorzitter veel bestuurlijke ervaring mee, gecombineerd met een grote waardering voor fotografie. Mulder heeft jarenlang gejureerd voor de oeuvreprijs Fotojournalist van het Jaar.

Mulder ziet de fotojournalist als een frontsoldaat die als eerste bij confrontaties aanwezig is. Niet alleen letterlijk, maar ook in overdrachtelijke zin: als er één sector is waar de veranderingen voelbaar zijn is het wel de fotosector.
Mulders’ eerste zorg is dat na alle bezuinigingen op beeld het imago van de beroepsfotograaf wordt verbeterd. ‘Het zelfvertrouwen moet terugkeren: we hebben een mooi vak en dat mooie vak moeten we ook uitdragen.’
Als voorzitter van NVF Fotojournalisten wil Rimmer Mulder vooral kijken naar de kansen van beroepsfotografen in de toekomst. ‘Fotografen moeten accepteren dat je met het schieten van een plaatje alleen er niet meer bent. Een deel van hen zal zich ook moeten specialiseren in bijvoorbeeld video. Kranten willen immers ook bewegend beeld. En ik denk dat fotografen betere camjo’s zouden kunnen zijn dan schrijvende journalisten die een kleine cursus video hebben gevolgd.’