Robert Glas wint bodemprocedure rond vrije toegang detentiecentra

woensdag 13 april 2016

Fotograaf Robert Glas heeft de bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gewonnen rond vrije toegang tot detentiecentra. De reeks aan randvoorwaarden die de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) aan Glas had gesteld, beperkte zijn vrijheid van meningsuiting op ongeoorloofde wijze, aldus de rechtbank. De bodemprocedure werd ondersteund door de NVJ en het Persvrijheidsfonds.

Robert Glas wilde een foto- en videoreportage maken van de vreemdelingenbewaring. DJI eiste inspraak over fotokeuze en de context waarin die werden gebruikt. De Dienst wilde volgens eigen zeggen enkel mogelijke feitelijke onjuistheden corrigeren. Eerder werd Glas in het ongelijk gesteld. De rechter noemde toen het recht op vrije nieuwsgaring niet identiek aan ‘ongeclausuleerde’ toegang tot penitentiaire inrichtingen. Glas was het daarmee oneens en wilde daarom een definitief oordeel over de ‘preventieve censuur’ die justitie in zijn ogen wilde plegen. Meer bij Villamedia