Save the date & time: bijpraat & vraagsessie Fotojournalistiek heeft een Prijs

maandag 16 november 2020

NVF organiseert een bijpraat & vraagsessie via Zoom voor alle vrijwilligers die betrokken zijn (geweest) bij de campagne Fotojournalistiek heeft een Prijs en de werkgroep ANP-HH. Op woensdag 25 november van 10:00u tot 11:30u zal NVF jullie bijpraten over de stand van zaken.

Als gevolg van de coronacrisis kreeg de campagne (Foto)Journalistiek heeft een Prijs een andere vorm maar met dezelfde doelen. De NVJ en NVF hebben in de afgelopen maanden hard doorgewerkt aan een betere arbeidsmarkt met eerlijke tarieven voor (foto)journalisten. Dit deden zij door o.a. in gesprek te blijven met media opdrachtgevers over afspraken voor freelancers. En door in gesprek te gaan met ANP/HH over het terugbrengen van de mogelijkheid voor fotojournalisten om zélf een minimumtarief in te stellen voor vrij werk in de ANP beeldbank. Ook is er intussen een nieuwe tarievencalculator gelanceerd voor (foto)journalisten.

Waarom een zoom-sessie?

Veel freelance (foto)journalisten hebben zich in het afgelopen jaar ingezet voor de campagne FJHEP. Dit vuur zullen wij levend houden door het organiseren van digitale meetings. Er is veel te vertellen. Want hoe gaan de gesprekken met de media opdrachtgevers over de onderhandelingen voor freelancers? Welk perspectief is daar te zien? Daarnaast krijgen jullie een update over de vorderingen in politiek Den Haag m.b.t. de tarieven en de positie van zelfstandigen. Ook zal het NVF bestuur ingaan op de situatie rondom ANP-HH. Om die reden zijn de fotojournalisten aangesloten bij de werkgroep ANP-HH ook uitgenodigd voor deze sessie. Als laatste willen we jullie de tariefcalculator laten zien.

De vrijwilligers ontvangen via een e-mail een link naar de Zoom-sessie.