Sectie Dagblad zoekt versterking

woensdag 20 februari 2019

Wil je actief meepraten over de ontwikkelingen op dagbladredacties, over het journalistieke vak, arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen? Het sectiebestuur Dagblad is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

foto: HH/ Piet den Blanken

Als bestuurslid van de sectie Dagblad vertegenwoordig je ruim 1.500 NVJ-leden. Het gaat om mensen in dienst, maar ook om freelancers die op regelmatige basis op de redactie van een dagblad werken. Namens deze groep span je je in om de belangen van deze groep te behartigen.

Doelstellingen en activiteiten van de sectie

De belangrijkste doelstelling van de sectie Dagblad is het bewaken van de kwaliteit van de dagbladjournalistiek en de positie die de journalisten binnen de organisatie innemen. Wij vinden het belangrijk dat elke journalist zijn beroep op een goede en onafhankelijke manier kan uitoefenen. Daarbij horen zeggenschap over het eigen werk en goede arbeidsvoorwaarden.

De NVJ zoekt bestuursleden die ons kunnen laten weten wat er speelt op de verschillende redacties en die andersom ook kunnen terugkoppelen wat er op sectorniveau wordt besproken.Voor de sectie Dagblad wil de NVJ graag een bestuur samenstellen dat een goede afspiegeling is van de achterban. We zijn dus op zoek naar een divers bestuur.

Ook kun je als bestuurslid een belangrijke bijdrage leveren door bijvoorbeeld relevante evenementen te organiseren of via communicatie de dagbladjournalisten regelmatig te informeren en te inspireren. Er is veel ruimte om je rol als bestuurslid zelf in te vullen.

Wij zoeken iemand die

  • Als journalist werkt op de redactie van een dagblad (in dienst of als freelancer)
  • Op de hoogte is van actuele journalistieke ontwikkelingen
  • Ervoor zorgt dat hij/zij op de hoogte is van (personele) ontwikkelingen binnen de redacties en de NVJ daarover kan informeren
  • Het belangrijk vindt om zich in te zetten voor de positie van de journalist en de arbeidsvoorwaarden van de leden die je vertegenwoordigt
  • De inzet en speerpunten voor de komende cao-onderhandelingen wil meebepalen
  • Tijdens de cao-onderhandelingen de koers en richting mee wil bepalen
  • Hier tijd voor vrij wil maken. Bijvoorbeeld voor het bijwonen van vergaderingen (eens in de 6 weken; desgewenst via inbellen)
  • Zich in beginsel beschikbaar stelt voor een periode van 3 jaar.

Als bestuurslid krijg je

Als bestuurslid van de sectie Dagblad krijg je toegang tot een breed journalistiek netwerk, kun je altijd naar NVJ-evenementen en treed je toe tot een bestuur van negen collega’s. Je ontvangt van de NVJ een vergoeding van 66 euro per kwartaal naast vergoeding van je onkosten. Verder krijg je natuurlijk de mogelijkheid om mee te denken over jouw arbeidsvoorwaarden en de arbeidsvoorwaarden van je collega’s.

Kandidaat stellen

Belangstellenden kunnen zich kandidaat stellen door een korte motivatie van maximaal 150 woorden, je cv, portretfoto (ter publicatie op de website) en linken naar je social media accounts te sturen naar Ellen Bonke, secretaris van de sectie Dagblad, ebonke@nvj.nl. Geef aan hoe jij graag een bijdrage wil leveren aan de doelstellingen van de sectie Dagblad. Bij meer dan vijf kandidaten worden digitale verkiezingen georganiseerd.