Sociaal Beleidskader Wegener

vrijdag 11 december 2009

Overleg tussen NVJ, FNV, CNV, de Unie en de Centrale Ondernemingsraad met Wegener over een vernieuwend personeelsbeleid heeft geresulteerd in een notitie Sociaal Beleidskader Wegener. Het plan beschrijft de ambitie om binnen Wegener medewerkers tot ieders tevredenheid meer inzetbaar (employabel) te maken. Nu er overeenstemming is over de notitie Sociaal Beleidskader Wegener beginnen zeer binnenkort de onderhandelingen over een nieuw Sociaal Plan. De notitie zal worden besproken tijdens het Wegener Waakhondenoverleg op maandag 14 december.

Omdat de uitgeefbranche in sneltreinvaart aan het veranderen is, moet het personeels- en opleidingsbeleid tijdig op deze ontwikkelingen inspelen. Medewerkers die over kwaliteiten en vaardigheden beschikken die het bedrijf in de toekomst niet meer vraagt, moeten in de aanloop naar die situatie andere vaardigheden kunnen leren en ontwikkelen waardoor ze binnen Wegener kunnen blijven werken of elders sneller aan een baan kunnen komen.

In het verleden zorgde het Sociaal Plan ervoor dat medewerkers die hun baan verloren een financiële vergoeding meekregen. Pas op het moment van ontslag, gingen ze nadenken over het vervolg van hun carrière.

De inspanningen zullen er de komende jaren sterk op gericht zijn een omslag te bewerkstelligen. Er komen veel meer gesprekken met de werknemers en zij krijgen veel mogelijkheden om zich te oriënteren op hun toekomstmogelijkheden en daar ook aan te werken. Het is een gezamenlijke opdracht voor werkgever en werknemers om dit te bereiken. Wegener accepteert dat hiervoor de eerste jaren extra budget nodig is want naast een intensiever en duurder opleidingsbeleid blijft een Sociaal Plan nodig. Naarmate het nieuwe HR-beleid succesvoller is, zal dit effect kunnen hebben op de regelingen die worden afgesproken in het Sociaal Plan.

De vakbonden zijn het eens met de nieuwe koers die Wegener wil inslaan. Met het onderschrijven van dit HR-beleid leggen de bonden zich nadrukkelijk nergens op vast als het gaat om de hoogte van de regelingen in het Sociaal Plan. Nu er overeenstemming is over de notitie Sociaal Beleidskader Wegener beginnen zeer binnenkort de onderhandelingen over een nieuw Sociaal Plan. Hierbij zal vooral gelet worden op waar de kansen komen voor de medewerkers om naar een andere baan of werkzaamheden te worden begeleid.
De resultaten van een principeakkoord over een nieuw Sociaal Plan zullen uiteraard aan de achterban worden voorgelegd. Daarnaast de NVJ komende jaren, tezamen met de Centrale Ondernemingsraad, regelmatig bijeenkomsten organiseren om te bespreken hoe het nieuwe HR-beleid in de praktijk werkt.

De notitie zal worden besproken tijdens het Wegener Waakhondenoverleg 14 december a.s. om een eerste reactie te peilen.