Sociaal Plan De Pers

maandag 26 maart 2012

De NVJ en De Pers hebben een akkoord bereikt over het Sociaal Plan bij De Pers. Hierin is ondermeer een opzegtermijn van twee maanden afgesproken, een beëindigingvergoeding volgens de oude kantonrechtersformule plus één maandsalaris. Ook wordt rekening gehouden met de belangen van freelancers die langere tijd voor De Pers hebben gewerkt.

Het Sociaal Plan heeft betrekking op de gevolgen voor de medewerkers van De Pers van wie de arbeidsplaats per 31 maart komt te vervallen. De beëindigingsvergoeding die wordt toegekend is gebaseerd op het maandsalaris, de lengte van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer. De uitkering wordt berekend aan de hand van de oude kantonrechtersformule.

Naast de beëindigingvergoeding ontvangt de werknemer een extra maandsalaris. De Pers zal zich inspannen om de werknemer te begeleiden naar een andere functie bij een andere werkgever, bijvoorbeeld in de vorm van een kostenvergoeding voor een opleiding of loopbaantraject.

De Pers houdt tevens rekening met de belangen van de freelancers die langjarig voor De Pers hebben gewerkt door ook voor hen een opzegtermijn in acht te nemen.

De NVJ is naar omstandigheden tevreden over het bereikte akkoord. Een eventuele doorstart van De Pers is buiten het Sociaal Plan gehouden.