Sociaal plan Wegener: onderzoek naar financiële perspectieven van de reorganisatie

woensdag 31 juli 2013

Het overleg over een sociaal plan bij Wegener is op 25 juli hervat. Hoewel er voorzichtige bewegingen zijn gemaakt, staan vakbonden en de directie van Wegener aangaande de inhoud van een mogelijk sociaal plan nog zeer ver uit elkaar. De onderhandelingen zullen daarom vanaf medio augustus een vervolg krijgen.

Voor het overleg met de directie is de NVJ – samen met andere bonden en een delegatie van de COR – geïnformeerd door twee financiële adviseurs over de stand van zaken van het boekenonderzoek. De eerste voorlopige inzichten van de twee onderzoekers maken duidelijk dat gezien de financiële positie van Wegener een reorganisatie zeer noodzakelijk is. Dat gegeven was voor de NVJ niet verrassend. Interessant is echter met welke financiële perspectieven wordt gereorganiseerd. De komende weken zal het onderzoek daar nader op ingaan. Het definitieve rapport moet – naast de actuele financiële situatie – inzicht geven in de toekomstperspectieven van het bedrijf, in de relatie met banken en Mecom, en in de ruimte voor een mogelijk nieuw sociaal plan.

De inzet van de NVJ is na 25 juli niet veranderd. Tom Gibcus, NVJ-secretaris, heeft eind juni en begin juli een ronde langs de redacties gemaakt. De andere bonden zullen de komende periode hun achterbannen raadplegen.

De eerstvolgende onderhandelingsronde is op 21 augustus aanstaande en de week daarna staan nog twee overlegrondes gepland. Streven van alle partijen is om voor 1 september een nieuw Sociaal Plan overeen te komen.