Stemming vervolgprocedure PCM/APAX

maandag 2 februari 2009

Tijdens de ledenraadplegingen afgelopen vrijdag bij de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad en nrc.next heeft de NVJ uitgebreid gesproken over een eventuele juridische vervolgstap naar aanleiding van het onderzoeksrapport over PCM/APAX. De NVJ stelt vast dat er behoefte is aan een stemming onder de leden. Zij kunnen tot woensdag 4 februari stemmen.

‘We hebben de uiteenlopende meningen aangehoord en hebben de juridische context zo gedetailleerd mogelijk geschetst’, verklaart dagbladsecretaris Bianca Rootsaert. ‘Verder hebben we de mogelijke risico’s voor het bedrijf weergegeven die het gevolg kunnen zijn van een nieuwe rechtsgang.’ Tot woensdag 4 februari kunnen leden een stem uit brengen over een eventuele vervolgprocedure door de Ondernemingskamer. Lees ook: Vervolgonderzoek PCM-APAX.