Steun gevraagd van leden voor inzet goede sociale regeling bij NPO

dinsdag 15 januari 2019

In de afgelopen weken hebben de NVJ, FNV en CNV intensief overleg gevoerd met de NPO over de wijzigingen van de sociale regeling. Zoals bekend heeft de publieke omroep de sociale regeling per 1 januari 2019 eenzijdig opgezegd. De gesprekken hebben niet geleid tot een acceptabele uitkomst. De NVJ vraagt haar leden werkzaam bij de omroep om hun steun uit te spreken voor haar inzet voor het behoud van de bestaande oude sociale regeling of het afsluiten van een meer vergelijkbare regeling. 

Goede regeling is geen overbodige luxe

‘Een goede regeling is geen overbodige luxe’, zegt omroepsecretaris Wais Shirbaz. ‘De werkgelegenheid in de journalistieke sector staat zwaar onder druk. Als je in deze tijd als journalist je baan verliest, is de kans dat je bij een andere omroep een andere baan vindt met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden zeer klein. De meeste collega’s komen na hun ontslag in een gedwongen payroll - of freelance constructie terecht, waar niet alleen de inkomsten lager zijn maar waar ook werkzekerheid en rechtsbescherming ontbreken. Daarom vinden we dat de groep die als gevolg van een reorganisatie ontslagen wordt, een redelijk en fair vangnet moet hebben.’

Oude regeling geldt op basis van nawerking

De wijziging van de sociale regeling kan op basis van de nu gevoerde onderhandelingen niet als eindresultaat worden geaccepteerd. De werknemerspartijen hebben de werkgevers dit afgelopen vrijdag laten weten. Shirbaz: ‘De partijen kunnen omwille van de zorgvuldigheid en het grote belang nu geen andere stap zetten. Voor de volledigheid hebben we de werkgevers ook laten weten dat zolang er geen nieuwe regeling is, de oude regeling geldt op basis van nawerking.’

Oproep om inzet te steunen

Teneinde een regeling te kunnen treffen die bij ontslag een vergelijkbaar vangnet kan bieden als de oude regeling vraagt de NVJ aan haar leden werkzaam bij de publieke omroep om hun steun te betuigen. Met hun goedkeuring maakt de NVJ duidelijk dat er stevige steun is vanuit de achterban voor het behoud van de oude regeling of het afsluiten van een meer vergelijkbare regeling. De leden hebben 15 januari hierover een e-mail ontvangen.