Stimulerende ledenvergadering

vrijdag 23 november 2018

Versterkt met twee nieuwe bestuursleden, Cees Grimbergen en Jan-Geert Majoor, kijkt het bestuur terug op een zeer geslaagde Algemene Leden Vergadering. Hun jarenlange ervaring als programmamaker, journalist en hoofdredacteur zetten zij in voor het werk waar de Sectie Plus voor staat. 

Herman Spinhof

Gezeten aan de grote vergadertafel en de aangename ambiance van het Stadskasteel Oudaen stimuleerden leden tot inspirerende bijdragen. Het Mentorenprogramma, het coachen van journalisten uit het buitenland en jonge journalisten krijgt beter vorm door de inzet van steeds meer senioren die erbij betrokken zijn. Communicatie moet actiever en beter worden. "De NVJ zou zich sterker moeten profileren op de website die nu erg saai is. Bijvoorbeeld meer publicaties over bijdragen van bestuursleden of interessante verhalen van leden," merkte Willem van den Elskamp op. Hij zit samen met Lieneke van der Steen in de commissie meerjarenplan. Vanuit die positie leveren zij een actieve bijdrage in de activiteiten van de sectie. Hans Sleurink heeft aangeboden om ideeën uit te werken teneinde de site te verbeteren en te dynamiseren. Verder is het plan tenminste eens in de twee maanden een nieuwsbrief aan de leden van de sectie te sturen, zoals in het jaarplan 2019 is aangegeven. 

Dan lag er een motie klaar omtrent de benoemingsprocedure van de leden van de Raad voor de Journalistiek. Volgens de statuten van de Raad worden er 'tenminste zeven benoemd op voordracht van de NVJ' (artikel 5.3). Dit artikel, zo vindt de sectie, moet worden geschrapt om de Raad de eigen statuur te geven als een onafhankelijk orgaan dat oordeelt over klachten inzake journalistieke bijdragen in de media. Vorig jaar is hiertoe een motie ingediend die unaniem is aangenomen met een instemmend pre advies van het Algemeen Bestuur van de NVJ. Informatie hierover is aan de leden toegestuurd. Echter, zo is gebleken, het betreffende artikel van de statuten is niet veranderd. 
Afgesproken is dat in de ALV van de NVJ op woensdag 28 november aanstaande in Nieuwspoort te Den Haag de kwestie aan de orde gesteld zal worden. Het hoofdbestuur zal worden gevraagd om tekst en uitleg. Bij dezen nog een oproep om u voor deze ALV aan te melden. 

Na deze bestuurlijke aangelegenheden gaven twee bijzondere gasten presentaties die tot de verbeelding spreken. Jop Euwijk, historicus en conservator bij Beeld en Geluid en mode-activiste en redacteur Janice Deul. Hun bijdragen vind je hier