Tarief exclusieve licentie De Persgroep niet billijk

maandag 25 mei 2015

De NVJ vindt dat de percentages die De Persgroep voornemens is om bovenop de huidige woordtarieven te betalen niet billijk zijn. De Persgroep gaat, voor verdere exploitatie bevoegdheid, zoals op digitale platforms, de huidige woordtarieven verhogen. Voor zelfstandige (foto)journalisten AD-landelijk met 15 procent en voor overige zelfstandigen van De Persgroep, exclusief zelfstandigen Wegener, met 5 procent. De NVJ zal namens zelfstandigen naar de geschillencommissie stappen die speciaal in het leven wordt geroepen om – zodra de wet Auteurscontractenrecht van kracht wordt – te toetsen wat per sector billijk is.

Volgens de NVJ zijn de genoemde lage percentages niet aan te merken als een billijke vergoeding, zoals bedoeld in het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. 15 en 5 procent voor een exclusieve licentie vindt de NVJ te laag. Zelfstandigen moeten de Persgroep een exclusieve licentie voor de duur van 7 dagen verlenen, daarna mogen zij hun werk ook aan andere media aanbieden. In bijzondere situaties is De Persgroep bereid om afspraken te maken over een kortere periode van de exclusiviteit.

Het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht beoogt de positie van makers te verbeteren. Het wetsvoorstel geeft makers recht op een ‘billijke’ vergoeding voor de verlening van exploitatiebevoegdheden. Bijvoorbeeld voor de exploitatie van het onlangs gelanceerde initiatief van De Persgroep ‘Paper’, of van digitale kiosken zoals Blendle.

Aanvullende gegevens nodig

Om vast te kunnen stellen wat een billijk tarief is heeft de NVJ aanvullende gegevens nodig. De NVJ vraagt zelfstandige (foto)journalisten om in kaart te brengen wat hun kosten, aantal gewerkte uren per werk (artikel of foto) en opbrengsten zijn. Dit kan aan de hand van de tarievencalculator van de NVJ worden vastgesteld. Met die gegevens zal de NVJ namens zelfstandigen naar de geschillencommissie stappen die speciaal in het leven wordt geroepen om – zodra de wet Auteurscontractenrecht van kracht wordt – te toetsen wat per sector billijk is. Deze gegevens kunnen worden gestuurd naar vereniging@nvj.nl  onder vermelding van ‘Billijk tarief’. De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Naar verwachting wordt in juni het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht door de Eerste Kamer behandeld en gaat de wet deze zomer van kracht.

Basistarieven bijstellen

Daarnaast meent de NVJ dat de basistarieven van De Persgroep nodig aan onderhoud toe zijn omdat deze sinds 2009 stilstaan, aldus Rosa García López, secretaris van NVJ Zelfstandigen. ‘Het zou een positieve eerste stap zijn als De Persgroep deze basistarieven zou bijstellen en de tarieven voor zelfstandige (foto)journalisten die aan regionale titels leveren gelijk zou trekken met de titels op landelijke niveau.' 

Nieuws heeft korte cyclus

De NVJ vindt dat juist in deze branche een exclusieve licentie voor de duur van 7 dagen lang is. Nieuws heeft een korte cyclus, vaak van maximaal een dag. De kans dat andere partijen het werk van zelfstandige (foto)journalisten na 7 dagen nog willen afnemen is daarom vrijwel nihil. Daar komt bij dat er nog nauwelijks afnemers zijn. Door alle fusies en samenwerkingsverbanden tussen uitgevers is de afzetmarkt voor nieuwsbijdragen behoorlijk gekrompen.

Per 1 juni

De algemene voorwaarden van De Persgroep gaan met ingang van 1 juni van kracht. Zelfstandige (foto)journalisten die vanaf dat moment werk verrichten voor De Persgroep werken dan automatisch onder de nieuwe voorwaarden. Zodra de wet Auteurscontractenrecht van kracht wordt, is er een wettelijke grondslag om de ‘billijkheid’ van de vergoeding voor verdere licentie bevoegdheid aan te vechten. De NVJ verzamelt tot die tijd gegevens. Zelfstandige (foto)journalisten die het niet eens zijn met de gewijzigde voorwaarden kunnen dit kenbaar maken bij De Persgroep en bij de NVJ.

De NVJ heet zich samen met Platform Makers ruim tien jaar ingespannen voor het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht.