Taskforce de Persgroep bespreekt plan de campagne

donderdag 7 juli 2016

De 'Taskforce de Persgroep', bestaande uit BNO, DuPho, FLA, NVF, NVJ en collectieve beheersorganisaties (cbo's) Lira en Pictoright, bespreken op vrijdag 15 juli een plan de campagne om de Algemene Voorwaarden van de Persgroep aan te vechten.

Op vrijdag 1 juli jongstleden stuurde de Persgroep haar aangepaste Algemene Voorwaarden naar haar zelfstandige (foto)journalisten. Hieruit blijkt dat de Persgroep niets heeft gedaan met de cruciale bezwaren van de Taskforce. Het gaat om de ruime omvang van de licentie, de eenmalige vergoeding die daar tegenover staat en de inperking van het ondernemerschap zoals die uit verschillende bepalingen voortvloeit.

De Taskforce beslist op vrijdag 15 juli hoe zij verder gaat. Een gang naar de rechter had voor publicatie van de nieuwe Algemene Voorwaarden geen zin omdat eerst bekend moest zijn of de Persgroep de Algemene Voorwaarden zou aanpassen en op welke punten.

Op 24 december sommeerde de Taskforce de Persgroep om schriftelijke te reageren op hun bezwaren voordat beide partijen in overleg zouden treden. De Persgroep heeft schriftelijk gereageerd. Beide partijen hebben de afgelopen maanden overlegd maar dit heeft tot onvoldoende resultaat geleid.

 NVF- en NVJ-leden kunnen voor individueel advies terecht bij de NVJ-juristen juridisch@nvj.nl.