Tegemoetkoming in kosten arbeidsongeschiktheid voor freelancers

dinsdag 24 januari 2023

Freelancers in de (foto)journalistiek kunnen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Veel freelancers in de journalistiek hebben geen verzekering of andere voorziening voor het mislopen van inkomsten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De overheid wil stimuleren dat freelancers een gezonde beroepspraktijk hebben, onder meer door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarom is voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt via het programma Oog voor Impuls.

Tot eind 2023 kan je als freelancer een tijdelijke bijdrage krijgen in de kosten voor een AOV of fonds, ook met terugwerkende kracht (vanaf 1 juni 2022). De bijdrage bestaat uit een eenmalige stimulansbeloning van 125 euro en een vergoeding van 50 procent van de maandelijkse kosten (met een maximum van 50 euro per maand) voor maximaal 12 maanden.

De regeling loopt tot en met december 2023 en staat open voor iedereen die als zzp’er in de culturele of creatieve sector werkzaam is. Tip: lees de spelregels en veelgestelde vragen over deze regeling goed door.

Oog voor Impuls is een onderdeel van Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst waar de NVJ ook bij aangesloten is.